• RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube

Biznes

Jaki jest najlepszy sposób na zarabianie dużych pieniędzy? Oczywiście, że własny biznes! Dopiero posiadanie własnej firmy zapewnia możliwość zarabiania na samego siebie, bez żadnych prowizji i dodatkowych pośredników. Będąc szefem, jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za siebie, ale i za naszych pracowników. Sukces i losy przedsięwzięcia spoczywa na naszych barkach, gdyż cała uwaga skupia się właśnie na nas. Istnieje wiele sektorów,  [ Read More ]

Continue

Gospodarka towarowa

Gospodarka, w której pozycję dominującą zajmuje produkcja towarowa, a więc społeczna produkcja różnorodnych dóbr materialnych przeznaczonych do wymiany drogą kupna-sprzedaży. Narodziny produkcji towarowej związane są z rozwojem społecznego podziału pracy, wyodrębnieniem samodzielnych producentów i powstaniem prywatnej własności środków produkcji. Produkcja towarowa występuje w okresie niewolnictwa, feudalizmu, kapitalizmu i socjalizmu. W zależności od systemu społecznego, produkcja towarowa charakteryzuje się określonymi specyficznymi  [ Read More ]

Continue

Gospodarka socjalistyczna

W gospodarce socjalistycznej produkcja towarowa ma zasadniczo odmienny charakter niż w formacjach przed-socjalistycznych. Produkcja towarowa jest tu oparta nie na prywatnej, lecz na społecznej własności, nie na wyzysku człowieka przez człowieka, lecz na wzajemnej współpracy i pomocy skooperowanych producentów. Rozwój produkcji towarowej w socjalizmie odbywa się nie żywiołowo, lecz planowo. Produkcja towarowa w socjalizmie obejmuje swoim zasięgiem zarówno przedmioty spożycia,  [ Read More ]

Continue

Gospodarka mieszkaniowa

Działalność gospodarcza i administracyjna, mająca na celu zaspokojenie mieszkaniowych potrzeb ludności. W najszerszym zakresie do zadań gospodarki mieszkaniowej zalicza się budownictwo mieszkaniowe, dyspozycję i przydział mieszkań oraz utrzymanie i konserwację budynków mieszkalnych. Budownictwo mieszkaniowe powiększa istniejące zasoby, kompensując ubytek mieszkań spowodowany naturalnym niszczeniem domów i wypadaniem ich z użytkowania, pokrywa zwiększające się na skutek lokalnego przyrostu ludności zapotrzebowanie na mieszkania  [ Read More ]

Continue

Gospodarka drobnotowarowa

Gospodarka, której produkcja opiera się na prywatnej własności środków produkcji i osobistej pracy właściciela tych środków, będącego równocześnie właścicielem wytwarzanych przez siebie produktów. Do podstawowych dziedzin, w których utrzymała się dotychczas gospodarka drobnotowarowa., należą rolnictwo i rzemiosło; gospodarka ta, od czasu upadku wspólnoty pierwotnej, towarzyszy wszystkim przedsocjalistycznym formacjom społecznoekonomicznym oraz okresowi przejściowemu od kapitalizmu do socjalizmu; nigdy jednak nie stanowiła  [ Read More ]

Continue

Globalizacja rynkow

Obrót kontraktami na początku lat osiemdziesiątych. Na przykład w 1985 r. wszystkie dziesięć podstawowych kontraktów futures znajdowały się w amerykańskim obrocie giełdowym. Wraz z gwałtownym rozwojem rynków futures i wynikającym stąd wzrostem zysków, jakie osiągały giełdy w Stanach Zjednoczonych, również giełdy zagraniczne dostrzegły możliwości zysku i podjęły próby wejścia do sektora futures. Do lat dziewięćdziesiątych kontrakty na transakcje eurodolarami, sprzedawane  [ Read More ]

Continue